płuca

Zapalenie płuc

Informacje ogólne

Zapalenie płuc (łac. Pneumonia) to choroba zakaźna wywołana obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w dolnym odcinku układu oddechowego, które prowadzą do stanu zapalnego miąższu płucnego. W przebiegu tego schorzenia obserwuje się spadek wydolności oddechowej, bóle mięśni, dreszcze i gorączkę. Nieleczone zapalenie płuc może prowadzić do bardzo poważnych powikłań, w tym do śmierci. Leczone wymaga odpowiedniego dobrania antybiotykoterapii i niejednokrotnie hospitalizacji. Przed odkryciem penicyliny, zapalenie płuc było jednym ze schorzeń obarczonym najwyższym ryzykiem umieralności, szczególnie u dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku.

Choroba dzieli się na kilka rodzajów w zależności od typu wywołujących ją patogenów, i tak wymienia się bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze zapalenie płuc. Bardzo często stosuje się także klasyfikację opartą na występowaniu schorzenia w zależności od miejsca, w którym doszło do infekcji, ponieważ ma ono decydujący wpływ na przebieg choroby i jej rokowania. Podział ten uwzględnia zakażenia wywołane przez patogeny szpitalne i pozaszpitalne. Niektórzy lekarze posługują się także podziałem na typowe i nietypowe zapalenie płuc, choć ten ostatni ma najmniejsze uzasadnienie, jako że nie można mówić o "typowym" obrazie klinicznym choroby.

Nawigacja

Polecamy również

zapalenie oskrzeli Zapalenie oskrzeli - baza informacji dla chorych.
E-papieros - garść informacji o e-papierosie
Borelioza - jak uchronić się przed kleszczem.