Zapalenie płuc

Grzyby

Zapalenie płuc

Grzyby

Pneumocystoza

Pneumocystoza wywołana jest przez drobnoustroje, przypominające wyglądem pierwotniaki, ale uznawane za grzyby – Pneumocystis jiroveci. Ten patogen wywołuje zapalenie płuc u osób z obniżeniem odporności typu komórkowego lub złożonego, w przebiegu nosicielstwa HIV, AIDS lub u chorych w stanie immunosupresji. Człowiek zakaża się grzybem na drodze wziewnej. Po kilku tygodniach wylęgu obecność patogenów prowadzi do zapalenia płuc, które objawia się gorączką, kaszlem i dusznościami. Aby nie doprowadzić do powikłań należy możliwie najszybciej potwierdzić obecność Pneumocystis jiroveci w plwocinie lub wydzielinie oskrzelowej. Chorobę leczy się kotrimoksazolem przez trzy tygodnie, a rokowanie jest lepsze u nosicieli HIV niż u osób z obniżoną odpornością innego typu (np. po przeszczepach), choć szacuje się, że pneumocystoza stanowi najczęstsza przyczynę chorób płuc i zgonów wśród chorych na AIDS.

Aspergiloza inwazyjna

Kropidlak – Aspergillus – powszechnie występuje w środowisku naturalnym i miejscach zamieszkania człowieka, w tym także w szpitalach. Jest to grzyb pleśniowy, który może kolonizować drogi oddechowe ludzi z chorobami przewlekłymi układu oddechowego i powodować u nich zapalenia narządów. Najczęściej atakuje osoby z obniżoną odpornością przewlekle leczone glikokortykosteroidami oraz antybiotykami. Objawy aspergilozy to gorączka, plucie krwią i ból opłucnowy, w obrazie radiologicznym uwidocznia się także guzki lub naciek na segment płuca. Potwierdzeniem diagnozy jest wyizolowanie grzybni w materiale pobranym w biopsji płuca. Najczęściej u chorych stwierdza się obecność Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus. Obecność kropidlaka można także stwierdzić we krwi. Leczenie amfoterycyną trwa kilka tygodni do ustąpienia zmian w obrazie rentgenowskim.

Kandydoza

Kandydozowe zapalenie płuc wywołują grzyby Candida, zwłaszcza Candida albicans, należące do rzędu drożdżakowców, które są składnikiem naturalnie występującej na skórze człowieka flory drobnoustrojów. Do zakażenia dochodzi przez przewód pokarmowy, uszkodzoną skórę lub w wyniku manipulacji w obrębie jamy ustnej (np. kaniule wprowadzane do naczyń), stąd największymi czynnikami ryzyka jest żywienie pozajelitowe oraz dożylne przyjmowanie narkotyków. Objawy są charakterystyczne – kaszel, gorączka, duszności. W badaniu radiologicznym widać zagęszczenie obrazu płata płuc lub liczne ogniska zaciemnień. Candida nie uwidacznia się w posiewnie plwociny, wydzieliny oskrzelowej czy krwi, czasem diagnozę może ułatwić mikroskopowe badanie wycinka płuc. Kandydozę leczy się amfoterycyną, przed przystąpieniem do leczenia należy niezwłocznie usunąć wszystkie cewniki i dreny, stanowiące źródło zakażenia.