Zapalenie płuc

Pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc

Zapalenie płuc

Pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc

Pozaszpitalne zapalenie płuc (ang. community acquired pneumonia, CAP) to choroba wywołana infekcją, do której dochodzi poza placówką medyczną. Najczęściej charakteryzuje się objawami ostrego zakażenia dolnych dróg oddechowych, do których zalicza się kaszel, duszności, ropną lub podbarwioną krwią plwocinę oraz podwyższenie temperatury ciała powyżej 38°C, poty, dreszcze i bóle mięśniowe. Na zdjęciu rentgenowskim stwierdza się nieobecne wcześniej zaciemnienia, dodatkowo lekarz wnioskuje o chorobie na podstawie badania klatki piersiowej. Najważniejszym jednak czynnikiem różnicującym ten rodzaj zapalenia płuc jest brak hospitalizacji chorego w ciągu ostatnich dwóch tygodni, choroba może być jednak zdiagnozowana podczas pobytu w szpitalu z innego powodu. Jako że nie ma prowadzonej w Europie dokładnej ewidencji zachorowań, jedynie na podstawie przybliżonych szacunków określa się występowanie schorzenia u 2–9 osób na 1000 w ciągu roku. Zachorowalność znacznie wzrasta wraz z wiekiem. Śmiertelność to wielkości rzędu 1% w przypadku osób leczonych poza szpitalem i 5–20% w szpitalu. W Polsce na zapalenie płuc umiera około 20 osób na 100 tys. chorych.

Szpitalne zapalenie płuc (ang. hospital acquired pneumonia, HAP) to takie, do którego dochodzi w przeciągu 48 godzin po przyjęciu do szpitala, przy tym chory zostaje zakwalifikowany do leczenia na podstawie objawów innego schorzenia. Wyróżnia się tu dwa typy choroby opierające się na innej patogenezie:

  • VAP (ang. ventilator-associated pneumonia) – zapalenie związane z mechaniczną wentylacją płuc, inaczej zwane respiratorowym zapaleniem płuc, dochodzi do niego w ciągu 48–72 godzin od intubacji dotchawiczej i podłączeniu chorego do respiratora;
  • HCAP (ang. healthcare-associated pneumonia) – zapalenie związane z kontaktem ze służbą zdrowia. Diagnozuje się je u osób hospitalizowanych przez ponad 2 dni w ciągu trzech miesięcy poprzedzających rozwój choroby, a także u pensjonariuszy domów opieki, u osób leczonych chemioterapią lub antybiotykoterapią w ciągu ostatnich 30 dni.