Zapalenie płuc

Przebieg i leczenie

Zapalenie płuc

Przebieg i leczenie zapalenia płuc

Przebieg choroby różni się w zależności od czynnika, który ją wywołał, wieku chorego i okoliczności dodatkowych, jak nałogowe palenie tytoniu czy trudne warunki pracy. W przypadku choroby o łagodnym przebiegu podaje się antybiotyki o szerokim zakresie działania, a całość leczenia prowadzi się ambulatoryjnie. Zaleca się odpoczynek, przyjmowanie dużej ilości płynów i odstawienie tytoniu. Chory po 48 godzinach powinien zgłosić się do kontroli, podczas której przy braku poprawy rozważa się leczenie szpitalne.

Jeśli osoba jest w poważnym stanie, wykonuje się posiew bakteriologiczny plwociny i krwi, najlepiej przed rozpoczęciem leczenia i rozważa się hospitalizację. Wybór antybiotyku uwarunkowany jest rozpoznaniem czynnika etiologicznego, przed diagnozą stosuje się leki o szerokim działaniu, a po ukierunkowane na konkretne patogeny. Leczenie trwa 7–21 dni, a w przypadku ciężkiego przebiegu choroby nawet do kilku tygodni. Podczas pobytu chorego w szpitalu ocenia się temperaturę ciała, częstotliwość oddechów, tętno, ciśnienie tętnicze, a także gazometrię krwi tętniczej i podaje tlen. Zmiany widoczne są w obrazie radiologicznym po 2 tygodniach jeszcze u połowy chorych i ustępują po 4–8 tygodniach. Zaleca się kontrolną wizytę u lekarza po 6 tygodniach od ukończenia leczenia farmakologicznego. Problem w tej kwestii stanowi zapalenie wywołane przez wielooporne szczepy drobnoustrojów. Najczęściej do zakażenia nimi dochodzi właśnie podczas pobytu w placówce szpitalnej. Stosuje się wówczas leczenie skojarzeniowe z wykorzystaniem wielu leków.