Zapalenie płuc

Rokowania i powikłania

Zapalenie płuc

Rokowania i powikłania zapalenia płuc

Rokowania choroby są dobre, jeśli dotyczy ona osób młodych. Ryzyko powikłań wzrasta wraz z wiekiem, a w przypadku osób po 65. roku życia, zwłaszcza chorych na inne schorzenia, zapalenie płuc może prowadzić do zgonu. Obserwuje się go u 20–50% osób. Zdecydowanie trudniejsze do wyleczenia są postacie zapalenia płuc rozwinięte na bazie infekcji szpitalnej, szczególnie gdy chory musi być mechanicznie wentylowany czy dochodzi do nadkażania narządów bakteriami wieloopornymi.

Wśród powikłań zapalenia płuc wymienia się wysięk w jamie opłucnej i ropniak opłucnej oraz ropień płuca. Do wysięku w jamie opłucnej i ropniaka opłucnej dochodzi u 20–60% chorych. Początkowo podczas właściwego leczenia zauważa się w obrazie rentgenowskim czysty, niezakażony płyn w jamie. Może jednak dojść do skażenia go patogenami, które zmieniają jego konsystencję na mętną i mogą prowadzić do wystąpienia ropniaka i zrostów. Stosuje się wówczas skuteczny drenaż. Ropień płuca występuje rzadko, najczęściej w chorobie wywołanej bakteriami beztlenowymi lub gronkowcem. Powstaje w miejscu obumarcia tkanek płuca i rozpadu nacieku zapalnego, gdzie zbiera się ropa. Objawy przypominają objawy samego zapalenia płuc, a o rozpoznaniu decyduje uwidocznienie w obrazie rentgenowskim jamy z poziomem płynu. Ropień wywołują najczęściej bakterie beztlenowe lub flora mieszana, leczy się go antybiotykami.