Zapalenie płuc

Bakterie beztlenowe

Zapalenie płuc

Bakterie beztlenowe

Bakterie beztlenowe naturalnie zasiedlają jamę ustną człowieka. W wyniku zachłyśnięcia się podczas spożywania posiłku może dojść do aspiracji treści z jamy ustnej i z układu pokarmowego do dróg oddechowych. Zapalenie płuc w wyniku aspiracji najczęściej wywoływane jest przez florę mieszaną, a obecność w kwaśnej zawartości żołądka oraz resztek pokarmowych zdecydowanie pogarsza przebieg choroby. Czynnikami, które mogą na to narażać, są zaburzenia połykania w przebiegu stwardnienia rozsianego, wady i choroby przełyku, schorzenia neurologiczne, psychiczne, stany upojenia alkoholowego czy odurzenia środkami psychotropowymi, śpiączka i narkoza, a także próchnica zębów i niewłaściwa higiena jamy ustnej.

Przebieg choroby może być ostry lub przewlekły. W przypadku niewielkiej ilości zaaspirowanej treści obserwuje się stan podgorączkowy, wykrztuszanie ropnej wydzieliny oraz utratę masy ciała. Ostra postać choroby przypomina zakażenie bakteriami tlenowymi, jak pneumokokami i charakteryzuje się wysoką gorączką, kaszlem, ropną wydzieliną z płuc o nierzadko zgniłym zapachu oraz podwyższeniem poziomu białych ciałek we krwi obwodowej.

Trudno jest ustalić jeden czynnik wywołujący ten rodzaj zapalenia płuc, posiew plwociny najczęściej prowadzi do wyhodowania licznych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a nierzadko też tlenowych. W tym przypadku zawsze wykonuje się także bronchoskopię, by sprawdzić, czy do oskrzeli nie dostały się ciała obce, jak fragmenty protezy zębowej czy duże cząstki jedzenia. Mogą one prowadzić do niewydolności oddechowej, sinicy i duszności, a co za tym idzie do bezpośredniego zagrożenia życia. Niepowikłane schorzenie leczy się przez 10–14 dni penicyliną, powikłane ropniem płuca lub ropniakiem opłucnej aż do 8 tygodni.