Zapalenie płuc

Wirusy

Zapalenie płuc

Wirusy

SARS – ciężki ostry zespół oddechowy

SARS (ang. severe acute respiratory syndrome) jest wywoływany przez koronawirusa SARS-CoV. Zakażenie tym patogenem prowadzi do ciężkiego zespołu niewydolności oddechowej, o cechach zapalenia płuc. Pierwszy przypadek tej choroby opisano w 2003 roku w Chinach, przez blisko 10 lat doszło do kilkunastu tysięcy zachorowań, w wyniku których zmarło około 7–10% zainfekowanych osób. Wirus wywołujący SARS bytuje w organizmach małych zwierząt azjatyckich i przenosi się drogą kropelkową, najprawdopodobniej podczas kontaktu z zainfekowanym zwierzęciem bądź człowiekiem. Do pierwszych objawów choroby należy wysoka gorączka, kaszel, ból mięśni i dreszcze, ból głowy i biegunka, duszności, trudności w oddychaniu. W obrazie rentgenowskim widać zaciemnienia w obszarze klatki piersiowej, we krwi obserwuje się zmieszenie ilości białych ciałek. Przy tych charakterystycznych dla zapalenia płuc objawach chory nie reaguje na antybiotykoterapię. Obecność wirusa stwierdza się w wymazie z nosogardła, w kale i moczu. Leczenie opiera się na stosowaniu medykamentów działających objawowo, prowadzi się także tlenoterapię, wentylację mechaniczną płuc i podaż płynów. Przede wszystkim jednak, wobec niepoznanych jeszcze szczegółów pochodzenia i rozwoju choroby, osoby zainfekowane się izoluje.

Grypowe zapalenie płuc

Zapalenie płuc wywołane przez wirus grypy typu A lub B występuje stosunkowo rzadko i najczęściej u osób zdrowych. Do infekcji dochodzi na drodze kropelkowej, a jej prawdopodobieństwo zwiększają przebyte wcześniej choroby płuc, wady zastawkowe serca, leczenie immunosupresyjne, zaawansowany wiek oraz ciąża. Objawami choroby są: gorączka, kaszel, katar i nieżyt nosa, bole mięśniowe, duszności i przyspieszony oddech. Zdjęcie płuc obrazuje obustronne, rozsiane, symetryczne zmiany. Wirusa można wyizolować z plwociny, wydzieliny oskrzelowej lub wymazu z gardła. Ponadto zauważa się nasilone występowanie tego rodzaju zapalenia płuc w okresie zwiększonej zapadalności na grypę. Leczenie jest objawowe, a rokowania dobre. W ciągu pierwszych 48 godzin od wystąpienia objawów choroby podaje się leki przeciwwirusowe.